menu close menu

Festivals

Date                EventDescription
28-Mar-2017Chandramana Yugadi7:00 PM Palki Utsava - 8:00 PM Panchanga Shravana - Vasantha Pooja
29-Mar-2017Thottilu Seva8:00 PM Thottilu Seva - Panaka Seva begins everyday after rathri pooja until vasantha maasa
31-Mar-2017Sri Rama Navami Mahotsava begins4:00 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - 5:00 PM Mrithika Harana - 6:00 PM Ankuraaropana - 8:00 PM Nityotsav - Bhandi Garudotsav - Vasantha Pooja - Samaradhana
01-Apr-2017Dwaja Arohana10:00 AM Maha Prarthana; Yajnya Arambha - Kanaka Bandhana - Pradhan Homa - 5:15 PM Dwajarohana - Bali Pradhan Utsav - 6:30 PM Maha Naivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Ratha Utsava - Garudotsav - Vasanth Pooja
02-Apr-2017Yajnya Pradhana Homa11:30 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:30 PM Bali Pradhaan Utsava - Mahanaivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradaan - Ratha Utsav - Nityotsava - Hanumanutsava - Vasantha Pooja
03-Apr-2017Yajnya Pradhana Homa11:30 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:30 PM Bali Pradhaan Utsava - 6:00 PM Mahanaivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Ratha Utsav - Nityotsava - Sheshotsava - Vasantha Pooja
04-Apr-2017Yajnya Pradhana Homa11:30 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:30 PM Bali Pradhaan Utsava - Mahanaivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Nityotsava - Garudautsava - Mrigabete - Pete Savari - Vasantha Pooja
05-Apr-2017Sri Rama Navami6:00 AM Prathah Pooja - 8:30 AM Najaru Kanika Procession - 9:00 AM Abhisheka to Lord Venkataramana - 11:00 AM Maha Pooja - 2:00 PM Yajnya Pradhana Homa - 3:30 PM Maha Poornahuthi - Bali Pradhana - Maha Naivedya - 6:30 PM Ratha Poojanam - Ratharohana - Samaradhana - 12 MIDNIGHT - Rathri Pooja at Brahmarath - Rathotsava - Vishranthi Pooja - Rajath Rath Utsava - Nithyothsava - 4:00 PM Chandramandala Utsava - Vasantha Pooja - 5:00 AM Ekantha Pooja
06-Apr-2017Avabhritha10:00 AM Dwaara Pooja - Kavata Udhgatana - Asta Mangala Darshan - 3:00 PM Choornotsava - Pete Savari - Avabhrith Snana - 6:00 PM Chandra Mandala utsava - Dwaja Avarohana with darshana seva - Yajnya Visarjana - Maha Pooja - 11:00 PM Samprokshana - Samaradhana - Rathri Pooja
07-Apr-2017Sarvaikadashi
11-Apr-2017Shatha Kalashabhisheka6:00 AM Temple Opens - 10:00 AM Abhisheka to all deities - 1:00 PM Shatha Kalasha Abhisheka - Kanakabhisheka - Ganga Bhagirathi Abhisheka - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Ratha Utsava - Nithyotsava with Darshana Seva - Chandra Mandala Utsava - Vasantha Pooja
13-Apr-2017Mesha Sankranthi
14-Apr-2017Sankashta Hara Chathurthi
23-Apr-2017Vaishnav Ekadashi
26-Apr-2017Amavasya
29-Apr-2017Akshaya Thrithiya10:30 AM Darshana Seva - 5:30 PM Hagalotsava - 7:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Rathotsava - Nithyotsava - Bandi Uthsava - Vasantha Pooja
02-May-2017Sri Srinivasa Kalyana12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya, Darshana Seva - 5:30 PM Srinivasa Kalyana at Vasantha Mantap - 6:47 PM Godhuli Muhurth - 9:30 PM Prasanna Pooja - Samaradhana
05-May-2017Dindi Utsav
06-May-2017Sarvaikadashi
07-May-2017Garudotsava10:30 AM Abhisheka Pooja - 12:00 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Nithyotsava - Garudotsava - Vasantha Pooja - 11:00 PM - Darshana Seva
08-May-2017Sri Vedavyasa Jayanthi
09-May-2017Sri Narasimha Jayanthi9:30 AM Abhisheka Pooja - 10:30 AM Sri Narasimha Mantra Havana - 2:00 PM Poornahuti - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Nithyotsava - Vasantha Pooja
10-May-2017Vaishaka Poornima10:30 AM - Darshana Seva - 12:30 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Katte Pooja - Nithyotsava - Gadi Prasad - Vasanth Pooja
14-May-2017Vrishabha SankramanaSankashta Hara Chathurthi
22-May-2017Sarvaikadashi
25-May-2017Amavasya
05-Jun-2017Sarvaikadashi
09-Jun-2017Poornima
13-Jun-2017Sankashta Hara Chathurthi
14-Jun-2017Mithuna Sankramana
20-Jun-2017Sarvaikadashi
24-Jun-2017Amavasya
03-Jul-2017Chathurmasa Begins10:00 AM Abhisheka to Lord Venkataramana 24 Kalasha - Abhisheka Sanidya Havana - 1:00 PM Suvasini - Brahmanasantharpane
04-Jul-2017Sarvaikadashi9:00 AM Udhwarjana - Bhajana Ekaaha
09-Jul-2017Guru Poornima
12-Jul-2017Sankashta Hara Chathurthi
16-Jul-2017Karkataka Sankramana
20-Jul-2017Vaishnav Ekadashi
23-Jul-2017Aati Amavasya
28-Jul-2017Naaga PanchamiRugupakarma - 10:00 AM Upakarma Homa - 12:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva
03-Aug-2017Sarvaikadashi
04-Aug-2017PavithraropanamSri Vara Mahalaxmi Vritha - 10:30 AM Pavithra Daara Pooja - 12:00 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Darshana Seva
07-Aug-2017PoornimaRaksha Bandhan - 4:30 PM Samudra Pooja, Khandagrasa Chandra Grahana - Sparsha 10:52 PM, Moksha 12:49 AM
14-Aug-2017Sri Krishna JanmashtamiChandrodaya 11:55 PM
16-Aug-2017Mosaru KudikeSimha Sankramana, Sri Krishna Leela Utsav - 5:00 PM Vittla Pindi Utsava - 8:30 PM Rathri Pooja
18-Aug-2017Sarvaikadashi
21-Aug-2017Amavasya
24-Aug-2017Gowri Thrithiya
25-Aug-2017Sri Ganesha Chathurthi9:00 AM Pete Savari of Sri Ganesh Murthy - 12:00 PM Prathishta - Ganahoma - Sarvalankara Pooja - 8:00 PM Ranga Pooja - (Ganesh Utsava will be held for 7 Days. Each day Ganapathi Havana - Ranga Pooja)
31-Aug-2017Ganesha Visarjana UtsavAt Shambhavi River
02-Sep-2017Sarvaikadashi
05-Sep-2017Ananth Chathurdashi9:00 AM Kalasha Poorana at Shambhavi River - Pete Savari - 1:00 PM Anantha Vrutha Pooja - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Katha Shravana - Rathri Pooja
06-Sep-2017Poornima6:45 AM Kalasha Visarjana Pooja - 8:00 AM Darshana Seva
07-Sep-2017Pitra Paksha Begins
09-Sep-2017Sankashta Hara Chathurthi
16-Sep-2017SarvaikadashiKanya Sankramana
19-Sep-2017MahalayaSarva Pithru Shraadha
20-Sep-2017Amavasya
21-Sep-2017Navarathri Begins9:00 AM Navanna Pooja - Pete Savari - (9:00 AM Parayanas - 10:30 AM Durga Namaskara - 12:45 PM Maha Naivedya - 8:00 PM Ranga Pooja till 29 September 2017)
24-Sep-2017Sri Lalitha Panchami
27-Sep-2017Sharada PoojaTill 01 October 2017
28-Sep-2017Durgashtami
29-Sep-2017Maha NavamiAyudha Pooja
30-Sep-2017Vijaya Dashami10:30 AM Chandikahavan - Sanavagruhayuktha Mahasudarshana Havana - 4:30 PM Poornahuti - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - 5:15 AM - Paschima Jagara Bhajan starts - 6:15 AM - Kakad Arathi
01-Oct-2017Sarvaikadashi
05-Oct-2017Poornima
08-Oct-2017Sankashta Hara Chathurthi
15-Oct-2017Sarvaikadashi
17-Oct-2017DeepavaliTula Sankramana - Jala Pooja - Thailabhyanga at 5:00 AM
18-Oct-2017Naraka Chathurdashi
19-Oct-2017AmavasyaDhana Laxmi Pooja
20-Oct-2017Go PoojaBalindra Pooja, Dhanya Laxmi Pooja
31-Oct-2017Karthik Ekadashi10:00 AM Udwarjana - 6:00 PM Kshirabdhi Pooja - 8:00 PM Rathri Pooja - Jagar - Aarthi and Bhajan throughout night
01-Nov-2017Uthana Dwadashi6:00 AM Bhajana Mangal with Aarthi - 9:00 AM Maha Naivedya - Pooja - 6:00 PM Tulasi Pooja - 9:00 PM Rathri Pooja - Rath utsava - Gadi Prasada - Vasantha Pooja
02-Nov-2017Mrigabete7:00 PM Mrigabete Utsava
03-Nov-2017Vaikuntha ChaturdashiVana Bhojana - 10:00 AM Abhisheka to Sri Venkataramana and Sri Vittala - 6:30 PM Dhathri Havana at Vana - 7:30 PM Maha Naivedya - Darshan Seva - Samaradhana - 10:00 PM Rathri Pooja - Vana Savari covering about 16 KMs in a rare route and concluding at the temple at 6:30 AM
04-Nov-2017Karthik Poornima6:00 PM Mahanaivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Rath Utsava - Vasanth Pooja - Deepothsava - Katte Pooja - Pete Savari - 2:00 AM Nithyotsava - Gadi Prasada
05-Nov-2017AvabhrithaOkuli - 1:00 PM Ganji Samaradhana - 4:00 PM Abhisheka - Avabhrith - Pete Savari - 8:00 PM Change of Pooja Paryaya - 9:00 PM Alankara Pooja - Sanidhyahavan - 12:00 Noon Mahanaivedya - Rathri Pooja
07-Nov-2017Angaraki Sankashta Hara Chathurthi
13-Nov-2017Dindi Utsav
14-Nov-2017Sarvaikadashi
16-Nov-2017Vrischika Sankramana
18-Nov-2017AmavasyaDeepotsava to Annappa Daiva
24-Nov-2017Champa Shasti5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Rath Utsava - Bhandi Shesha Utsava - Vasantha Pooja
29-Nov-2017Dindi Utsav
30-Nov-2017SarvaikadashiGeetha Jayanthi 
01-Dec-2017Mukkoti Dwadashi6:00 AM Nadi Snana - Pete Savari - 9:00 AM Abhisheka to Sri Bindhu Madhava - Sanidhya Havan - 12:00 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Samaradhana - 7:30 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Ratha Uthsava - Nithyotsava with Darshana Seva - Bhandi Uthsava - Vasantha Pooja
03-Dec-2017Prathishta MahotsavaSri Datta Jayanthi - 8:00 AM Najaru Kanike - 8:30 AM Maha Prarthana - Panchamrita and Shiyala Abhisheka to Lord Shree Ugra Narasimha - 4:00 PM Ganga Bhagirathi Abhisheka - Kanakabhisheka - 7:30 PM Maha Naivedya - Maha Pooja - Darshana Seva - Samaradhana - 12:00 Midnight Rathri Pooja - Deeparadhana - Rathauthsava - Vishranthi Pooja - Rajath Ratha Uthsav - Nithyotsava with Darshana Seva - 5:30 AM Chandra Mandala Uthsava - Vasantha Pooja
06-Dec-2017Sankashta Hara Chathurthi
08-Dec-2017Sri Vijayeendra Thirtha Swamiji's Punya Thithi5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Mahanaivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Rathaothsava - Nithyotsava - Bhandi Uthsava - Vasantha Pooja
12-Dec-201721st Anniversary of Sahasra Kumbhabhisheka10:00 AM Moola Mantra Havana - 12:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - 5:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Ratha Utsava - Nithyotsava - Bhandi Garudautsava - Vasantha Pooja - Samaradhana
13-Dec-2017Sarvaikadashi
15-Dec-2017Dhanu Sankramana
18-Dec-2017Ellu Amavasya
24-Dec-2017Kiri Shashti10:30 AM Darshana Seva - 5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Ratha Utsava - Nithya Utsava - Bandi Shesha Uthsava - Vasantha Pooja
26-Dec-2017Sri Sri Sudheendra Thirtha Swamiji's Punya Tithi12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya - 6:00 PM Golden Palki Utsav - 8:00 PM Samaradhana
28-Dec-2017Dindi Utsav
29-Dec-2017Sarvaikadashi
02-Jan-2018Poornima
04-Jan-2018Sankashta Hara Chathurthi
11-Jan-2018Dindi Utsav
12-Jan-2018Sarvaikadashi
14-Jan-2018Makara Sankramana
17-Jan-2018Amavasya
24-Jan-2018Ratha Sapthami6:00 AM Nadi Snana at Shambhavi River - Ratha Utsava - Nithyotsava - Vasantha Pooja - 10:00 AM Saanidhya Havana - 12:00 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - 6:00 PM Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Ratha Uthsava - Nithyotsava - Bhandi Garuda Utsava - Vasantha Pooja
25-Jan-2018Bheeshmashtami10:00 AM Gayathri Mantra Havana - 5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 8:30 PM Rathri Pooja - Ratha Utsava - Bandi Utsava - Vasantha Pooja
26-Jan-2018Madhva Navami5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 8:30 PM Rathri Pooja - Ratha Utsava - Bhandi Hanuman Utsava - Vasantha Pooja
27-Jan-2018Dindi Utsav
28-Jan-2018Vaishnav Ekadashi
31-Jan-2018PoornimaKhagrasa Chandragrahana - Grahana Sparsha 5:18 PM, Chandrodaya 6:28 PM, Grahana Moksha 8:45 PM - No food during day time - Food only after 8:45 PM
03-Feb-2018Sankashta Hara Chathurthi
10-Feb-2018Dindi Utsav
11-Feb-2018Sarvaikadashi
12-Feb-2018Kumbha Sankramana
15-Feb-2018Amavasya
25-Feb-2018Dindi Utsav
26-Feb-2018Sarvaikadashi
01-Mar-2018Holi Poornima12:00 PM Maha Naivedya - 6:30 PM Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Golden Palki Utsava - Bhandi Utsava - Vasantha Pooja - 9:30 PM Kaama Dahan Utsava
05-Mar-2018Sankashta Hara Chathurthi
12-Mar-2018Dindi Utsav
13-Mar-2018Vaishnav Ekadashi
14-Mar-2018Meena SankramanaVaishnavam Shravanopavasa
17-Mar-2018Amavasya