menu close menu

Festivals

Date                EventDescription
06-Apr-19Chandramana Yugadi7:00 PM Palki Utsava - 8:00 PM Panchanga Shravana - Vasantha Pooja
07-Apr-19Thottilu Seva8:00 PM Thottilu Seva - Panaka Seva begins everyday after rathri pooja until vasantha maasa
09-Apr-19Sri Rama Navami Mahotsava begins12:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - 4:00 PM Mrithika Harana - 5:30 PM Ankuraaropana - 7:00 PM Nityotsav - Bhandi Garudotsav - Vasantha Pooja - Samaradhana
10-Apr-19Dwaja Arohana9:00 AM Maha Prarthana; Yajnya Arambha - Kanaka Bandhana - Pradhan Homa - 4:00 PM Dwajarohana - Bali Pradhan Utsav - 5:30 PM Maha Naivedya - Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Ratha Utsava - Garudotsav - Vasanth Pooja
11-Apr-19Yajnya Pradhaan Homa10:00 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:00 PM Bali Pradhaan Utsava - Mahanaivedya - Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradaan - Ratha Utsav - Nityotsava - Hanumanutsava - Vasantha Pooja
12-Apr-19Yajnya Pradhana Homa10:00 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:00 PM Bali Pradhaan Utsava - 5:30 PM Mahanaivedya - Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Ratha Utsav - Nityotsava - Sheshotsava - Vasantha Pooja
13-Apr-19Yajnya Pradhana Homa10:00 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:15 PM Bali Pradhaan Utsava - Mahanaivedya - Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Nityotsava - Garudautsava - Mrigabete - Pete Savari - Vasantha Pooja
14-Apr-19Mesha Sankramana
14-Apr-19Sri Rama Navami6:00 AM Prathah Pooja - 8:00 AM Najaru Kanika Procession - 8:30 AM Abhisheka to Lord Venkataramana - 12:30 AM Maha Pooja - 1:00 PM Yajnya Pradhana Homa - 3:45 PM Maha Poornahuthi - Bali Pradhana - Maha Naivedya - 6:30 PM Ratha Poojanam - Ratharohana - Samaradhana - 11:30 PM - Rathri Pooja at Brahmarath - Rathotsava - Vishranthi Pooja - Rajath Rath Utsava - Nithyothsava - 4:00 AM Chandramandala Utsava - Vasantha Pooja - 5:00 AM Ekantha Pooja
15-Apr-19Avabhritha10:00 AM Dwaara Pooja - Kavata Udhgatana - Asta Mangala Darshan - 3:00 PM Choornotsava - Pete Savari - Avabhrith Snana - 6:00 PM Chandra Mandala Utsava - Dwaja Avarohana with darshana seva - Yajnya Visarjana - Maha Pooja - 11:00 PM Samprokshana - Samaradhana - Rathri Pooja
16-Apr-19Bhagavatha Vaishnava Ekadashi
19-Apr-19Shatha Kalashabhisheka6:00 AM Temple Opens - 10:00 AM Abhisheka to all deities - 1:00 PM Shatha Kalasha Abhisheka - Kanakabhisheka - Ganga Bhagirathi Abhisheka - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Ratha Utsava - Nithyotsava with Darshana Seva - Chandra Mandala Utsava - Vasantha Pooja
22-Apr-19Sankashta Hara Chathurthi
30-Apr-19Sarvaikadashi
01-May-19Harivasara
04-May-19Amavasya
07-May-19Akshaya Thrithiya5:30 PM Hagalotsava, Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Rathotsava - Nithyotsava - Vasantha Pooja - Rajatha Ratha Utsav
11-May-19Sri Srinivasa Kalyana10:30 AM Darshana Seva - 12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya - 5:30 PM Srinivasa Kalyana at Vasantha Mantap - Godhuli Muhurth - 9:30 PM Prasanna Pooja - Samaradhana
12-May-19Vantige Vasantha Pooja
14-May-19Dindi Utsav
15-May-19Vrishabha Sankramana
15-May-19Sarvaikadashi
16-May-19Vedavyasa Jayanthi10:30 AM Abhisheka Pooja - 12:00 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Rathri Pooja - Nithyotsava - Garudotsava - Vasantha Pooja - Samaradhana - 8:00 PM - Darshana Seva
17-May-19Sri Narasimha Jayanthi9:30 AM Abhisheka Pooja - 10:30 AM Sri Narasimha Mantra Havana - 2:00 PM Poornahuti - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Nithyotsava - Vasantha Pooja
18-May-19Vaishaka Poornima10:30 AM Darshana Seva - 12:30 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Katte Pooja - 12:00 AM Nithyotsava - Gadi Prasad - Vasanth Pooja
22-May-19Sankashta Hara Chathurthi
30-May-19Sarvaikadashi
30-May-19Shreemad Rajendra Theertha Swamy Punyatithi
03-Jun-19Amavasya
09-Jun-19Sheemad Surendra Teertha Swamy Punyatithi
13-Jun-19Sarvaikadashi
15-Jun-19Mithuna Sankramana
17-Jun-19Poornima
20-Jun-19Sankashta Hara Chaturthi 9:36
29-Jun-19Sarvaikadashi
02-Jul-19Amavasya
04-Jul-19Shreemad Varadendra Thirtha Swamy Punyatithi
08-Jul-19Shreemad Jnanindra Thirtha Swamy Punyatithi
11-Jul-19Chathuramasa begins10:00 AM Abhisheka to Lord Venkatramana 24 Kalasha
Abhisheka Sanidhyahavana
01:00 PM Suvasani - Brahmansantharpane
S.Seva by: Mundkur Ramadas Kamath & Sons, Abudhabhi
12-Jul-19Sarvaikadashi09:00 AM Udhwarjana, Bhajana Ekaaha
06.30 AM to Saturday 06.30 AM
13-Jul-19Harivasara
16-Jul-19Guru PoornimaKhandagrasa Chandragrahana
Sparsha: 01:32 AM
Madhya: 03:01 AM
Moksha: 04:30 AM
(No food at night)
20-Jul-19Sankashta Hara Chathurthi 9:39
22-Jul-19Shree Yadavendra Tirtha Swamy Punyatithi
28-Jul-19Sarvaikadashi
01-Aug-19Amavasya
05-Aug-19Nagapanchami
Shree Madhavendra Teertha Swamy Punyatithi
09-Aug-19Shree Varamahalakshmi Vritha
11-Aug-19Sarvaikadashi
12-Aug-19Pavithra Ropanam10:30 AM Pavithra Daara Pooja
12:00 Noon Maha Naivedya
07:00 PM Rathri Pooja'
07:30 PM Samaradhana
S. Seva by - Arkula Vittappa Shanbag Family, Mangalore
14-Aug-19Rugupakarma10:30 AM Upakarma Homa
12.30 PM Maha Naivedya
S. Seva by - Padubidri Vishwanath Shenoy
15-Aug-19Poornima - Raksha Bandhan04:30 PM Samudra Pooja
17-Aug-19Simha Sankramana
19-Aug-19Sankastahara Chathurthi 9:31
23-Aug-19Sri Krishna Janmastami
Chandrodaya 12:04 AM
24-Aug-19Harivasara time: 08:32 AM
MosaruKudike
Sri Krishna Leelautsav
05:00 PM Vittlapindi
08:30 PM Rathri Pooja
27-Aug-19Bhagavatha Vaishnava Ekadashi
30-Aug-19Amavasya
01-Sep-19Gowri Thrithiya
02-Sep-19Sri Ganesh Chathurthi09:00 AM Petesavari of Sri Ganesh Murthy
12:00 Noon Prathishta, Gana Homa
Sarvalankar Pooja
08:00 PM Ranga Pooja
(Ganesh Utsav will be held for 6 days. Each day Ganapathi Havana, Ranga Pooja
07-Sep-1912:00 PM Maha Naivedya, Mangalarathi Moodu Ganapathi Seva, Samaradhane
Seva by M. Dinesh Kudva, Bengaluru
05:00 PM Ganesh Visarjana Utsav
at Shambhavi river
N.B: No Darshan Seva in all 6 days
09-Sep-19Sarvaikadashi
10-Sep-19Shravanopavasa
Harivasara 07:06 AM
12-Sep-19Anantha Chathurdashi09:00 AM Kalasha Poorana at Shambhavi - Pete Savari
01:00 PM Anantha Vrutha Pooja
05:30 PM Maha Naivedya
Darshan Seva - Samaradhana
09:00 PM Katha Shravan, Rathri Pooja
S. Seva by - Mulky Narayana Kamath Family, Calicut
13-Sep-1908:45 AM Kalasha Visarjana Pooja
14-Sep-19Poornima
Shreemad Yadavendra Theertha Swami Punyatithi
Mahalaya (Pithra Paksha) begins
17-Sep-19Angaraka Sankashtahara Chathurthi 08:46
Kanya Sankramana
25-Sep-19Sarvaikadashi
28-Sep-19Sarva Pithru Shradda
Mahalaya Amavasya
More to come...