menu close menu

Festivals

Date                EventDescription
18-Mar-2018Chandramana Yugadi7:00 PM Palki Utsava - 8:00 PM Panchanga Shravana - Vasantha Pooja
19-Mar-2018Thottilu Seva8:00 PM Thottilu Seva - Panaka Seva begins everyday after rathri pooja until vasantha maasa
20-Mar-2018Sri Rama Navami Mahotsava begins12:15 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - 5:00 PM Mrithika Harana - 6:00 PM Ankuraaropana - 8:00 PM Nityotsav - Bhandi Garudotsav - Vasantha Pooja - Samaradhana
21-Mar-2018Dwaja Arohana10:00 AM Maha Prarthana; Yajnya Arambha - Kanaka Bandhana - Pradhan Homa - 5:15 PM Dwajarohana - Bali Pradhan Utsav - 6:30 PM Maha Naivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Ratha Utsava - Garudotsav - Vasanth Pooja
22-Mar-2018Yajnya Pradhaan Homa11:30 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:30 PM Bali Pradhaan Utsava - Mahanaivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradaan - Ratha Utsav - Nityotsava - Hanumanutsava - Vasantha Pooja
23-Mar-2018Yajnya Pradhana Homa11:30 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:30 PM Bali Pradhaan Utsava - 6:00 PM Mahanaivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Ratha Utsav - Nityotsava - Sheshotsava - Vasantha Pooja
24-Mar-2018Yajnya Pradhana Homa11:30 AM Yajnya Pradhaan Homa - 5:30 PM Bali Pradhaan Utsava - Mahanaivedya - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Bali Pradhaan - Nityotsava - Garudautsava - Mrigabete - Pete Savari - Vasantha Pooja
25-Mar-2018Sri Rama Navami6:00 AM Prathah Pooja - 8:30 AM Najaru Kanika Procession - 9:00 AM Abhisheka to Lord Venkataramana - 11:00 AM Maha Pooja - 2:00 PM Yajnya Pradhana Homa - 3:30 PM Maha Poornahuthi - Bali Pradhana - Maha Naivedya - 6:30 PM Ratha Poojanam - Ratharohana - Samaradhana - 12 MIDNIGHT - Rathri Pooja at Brahmarath - Rathotsava - Vishranthi Pooja - Rajath Rath Utsava - Nithyothsava - 4:00 PM Chandramandala Utsava - Vasantha Pooja - 5:00 AM Ekantha Pooja
26-Mar-2018Avabhritha10:00 AM Dwaara Pooja - Kavata Udhgatana - Asta Mangala Darshan - 3:00 PM Choornotsava - Pete Savari - Avabhrith Snana - 6:00 PM Chandra Mandala utsava - Dwaja Avarohana with darshana seva - Yajnya Visarjana - Maha Pooja - 11:00 PM Samprokshana - Samaradhana - Rathri Pooja
27-Mar-2018Sarvaikadashi
31-Mar-2018Shatha Kalashabhisheka6:00 AM Temple Opens - 10:00 AM Abhisheka to all deities - 1:00 PM Shatha Kalasha Abhisheka - Kanakabhisheka - Ganga Bhagirathi Abhisheka - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Ratha Utsava - Nithyotsava with Darshana Seva - Chandra Mandala Utsava - Vasantha Pooja
03-Apr-2018Sankashta Hara Chathurthi
12-Apr-2018Vaishnav Ekadashi
14-Apr-2018Mesha Sankranthi
16-Apr-2018Amavasya
18-Apr-2018Akshaya Thrithiya10:30 AM Darshana Seva - 5:30 PM Hagalotsava - 7:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Rathotsava - Nithyotsava - Garudotsav - Vasantha Pooja
22-Apr-2018Sri Srinivasa Kalyana10:30 AM Darshana Seva - 12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya - 5:30 PM Srinivasa Kalyana at Vasantha Mantap - 6:47 PM Godhuli Muhurth - 9:30 PM Prasanna Pooja - Samaradhana
25-Apr-2018Dindi Utsav
26-Apr-2018Sarvaikadashi
27-Apr-2018Vedavyasa Jayanthi10:30 AM Abhisheka Pooja - 12:00 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Rathri Pooja - Nithyotsava - Garudotsava - Vasantha Pooja - Samaradhana - 8:00 PM - Darshana Seva
28-Apr-2018Sri Narasimha Jayanthi9:30 AM Abhisheka Pooja - 10:30 AM Sri Narasimha Mantra Havana - 2:00 PM Poornahuti - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Nithyotsava - Vasantha Pooja
29-Apr-2018Vantige Vasantha Pooja
30-Apr-2018Vaishaka Poornima12:30 AM - Maha Naivedya - Darshana Seva - 6:00 PM Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Katte Pooja - 12:00 PM Nithyotsava - Gadi Prasad - Vasanth Pooja
03-May-2018Sankashta Hara Chathurthi
11-May-2018Sarvaikadashi
14-May-2018Vrishabha Sankramana
15-May-2018Amavasya
16-May-2018Adhika Jyeshtha Masarambha
25-May-2018Sarvaikadashi
29-May-2018Poornima
02-Jun-2018Sankashta Hara Chathurthi
10-Jun-2018Sarvaikadashi
13-Jun-2018Adhika Jyeshtha EndingAmavasya
14-Jun-2018Nija Jyeshtha Masarambha
15-Jun-2018Mithuna Sankramana
23-Jun-2018Sarvaikadashi
28-Jun-2018Poornima
01-Jul-2018Sankashta Hara Chathurthi
09-Jul-2018Sarvaikadashi
13-Jul-2018Amavasya
16-Jul-2018Karkataka Sankramana
22-Jul-2018Chathurmasa Begins10:00 AM Abhisheka to Lord Venkataramana 24 Kalasha - Abhisheka Sanidya Havana - 1:00 PM Suvasini - Brahmanasantharpane
13-Jul-2018Sarvaikadashi9:00 AM Udhwarjana - Bhajana Ekaaha
27-Jul-2018Guru PoornimaKhagrasa Chandra Grahana - Sparsha 11:55 PM, Madhya 01:53 ÄM, Moksha 03:50 AM
31-Jul-2018Sankashta Hara Chathurthi
08-Aug-2018Vaishnav Ekadashi
11-Aug-2018Aati Amavasya
15-Aug-2018Naaga Panchami
17-Aug-2018Simha Sankramana
22-Aug-2018Sarvaikadashi
23-Aug-2018Pavithraropanam10:30 AM Pavithra Daara Pooja - 12:00 PM Maha Naivedya - 7:00 PM Rathri Pooja - 7:30 PM Samaradhana
24-Aug-2018Sri Vara Mahalaxmi Vritha
25-Aug-2018Rugupakarma10:30 AM Upakarma Homa - 12:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva
26-Aug-2018PoornimaRaksha Bandhan - 10:30 AM Darshana Seva - 4:30 PM Samudra Pooja
30-Aug-2018Sankashta Hara Chathurthi
02-Sep-2018Sri Krishna JanmashtamiChandrodaya 11:46 PM
03-Sep-2018HarivasaraTime 7:20 PM
04-Sep-2018Mosaru KudikeSri Krishna Leela Utsav - 5:00 PM Vittla Pindi Utsava - 8:30 PM Rathri Pooja
06-Sep-2018Sarvaikadashi
09-Sep-2018Amavasya
12-Sep-2018Gowri Thrithiya
13-Sep-2018Sri Ganesha Chathurthi9:00 AM Pete Savari of Sri Ganesh Murthy - 12:00 PM Prathishta - Ganahoma - Sarvalankara Pooja - 8:00 PM Ranga Pooja - (Ganesh Utsava will be held for 7 Days. Each day Ganapathi Havana - Ranga Pooja)
17-Sep-2018Kanya Sankramana
19-Sep-2018Ganesha Visarjana Utsav12:00 PM Maha Naivedya - Mangalarathi - Moodu Ganapathi Seva - Samaradhana - 5:00 PM Ganesha Visarjana Utsav - At Shambhavi River
20-Sep-2018Sarvaikadashi
21-Sep-2018Shravanopavasa
23-Sep-2018Ananth Chathurdashi9:00 AM Kalasha Poorana at Shambhavi River - Pete Savari - 1:00 PM Anantha Vrutha Pooja - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Katha Shravana - Rathri Pooja
24-Sep-2018Kalasha Visarjana Pooja8:45 AM Kalasha Visarjana Pooja - Darshana Seva
25-Sep-2018PoornimaMahalaya Pitra Paksha Begins
28-Sep-2018Sankashta Hara Chathurthi
05-Oct-2018Sarvaikadashi
08-Oct-2018Sarva Pithru Shraadha
09-Oct-2018Mahalaya Amavasya
10-Oct-2018Navarathri Begins9:00 AM Navanna Pooja - Pete Savari - (9:00 AM Parayanas - 10:30 AM Durga Namaskara - 12:45 PM Maha Naivedya - 8:00 PM Ranga Pooja till 18 October 2018)
13-Oct-2018Sri Lalitha Panchami
14-Oct-2018Sharada Pooja
17-Oct-2018DurgashtamiTula Sankramana
18-Oct-2018Maha NavamiAyudha Pooja
19-Oct-2018Vijaya Dashami10:30 AM Chandikahavan - Sanavagruhayuktha Mahasudarshana Havana - 4:30 PM Poornahuti - 5:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - 5:15 AM - Paschima Jagara Bhajan starts - 6:15 AM - Kakad Arathi
20-Oct-2018Sarvaikadashi
24-Oct-2018Poornima
27-Oct-2018Sankashta Hara Chathurthi
04-Nov-2018Bhagavatha Vaishnav Ekadashi
05-Nov-2018Deepavali5:04 AM Jala Pooja - Thailabhyanga
06-Nov-2018Naraka Chathurdashi
07-Nov-2018AmavasyaDhana Laxmi Pooja
08-Nov-2018Go PoojaBalindra Pooja, Dhanya Laxmi Pooja
16-Nov-2018Vrischika Sankramana
19-Nov-2018Karthik Ekadashi10:00 AM Udwarjana - 6:00 PM Kshirabdhi Pooja - 8:00 PM Rathri Pooja - Jagar - Aarthi and Bhajan throughout night
20-Nov-2018Uthana Dwadashi6:00 AM Bhajana Mangal with Aarthi - 9:00 AM Maha Naivedya - Pooja - 6:00 PM Tulasi Pooja - 9:00 PM Rathri Pooja - Rath utsava - Gadi Prasada - Vasantha Pooja
21-Nov-2018Mrigabete7:00 PM Mrigabete Utsava
22-Nov-2018Vaikuntha ChaturdashiVana Bhojana - 10:00 AM Abhisheka to Sri Venkataramana and Sri Vittala - 6:30 PM Dhathri Havana at Vana - 7:30 PM Maha Naivedya - Darshan Seva - Samaradhana - 10:00 PM Rathri Pooja - Vana Savari covering about 16 KMs in a rare route and concluding at the temple at 6:30 AM
23-Nov-2018Karthik Poornima6:00 PM Mahanaivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:00 PM Rathri Pooja - Rath Utsava - Vasanth Pooja - Deepothsava - Katte Pooja - Pete Savari - 2:00 AM Nithyotsava - Gadi Prasada
24-Nov-2018AvabhrithaOkuli - 1:00 PM Ganji Samaradhana - 4:00 PM Abhisheka - Avabhrith - Pete Savari - 8:00 PM Change of Pooja Paryaya - 9:00 PM Alankara Pooja - Sanidhyahavan - 12:00 Noon Mahanaivedya - Rathri Pooja
26-Nov-2018Sankashta Hara Chathurthi
02-Dec-2018Dindi Utsav
03-Dec-2018Sarvaikadashi
07-Dec-2018AmavasyaDeepotsava to Annappa Daiva
13-Dec-2018Champa Shasti5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Rath Utsava - Bhandi Shesha Utsava - Vasantha Pooja
16-Dec-2018Dhanu Sankramana
18-Dec-2018Dindi Utsav
19-Dec-2018Vaishnav EkadashiGeetha Jayanthi 
20-Dec-2018Mukkoti Dwadashi6:00 AM Nadi Snana - Pete Savari - 9:00 AM Abhisheka to Sri Bindhu Madhava - Sanidhya Havan - 12:00 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Samaradhana - 7:30 PM Rathri Pooja - Deeparadhana - Ratha Uthsava - Nithyotsava with Darshana Seva - Bhandi Uthsava - Vasantha Pooja
22-Dec-2018Prathishta MahotsavaSri Datta Jayanthi - 8:00 AM Najaru Kanike - 8:30 AM Maha Prarthana - Panchamrita and Shiyala Abhisheka to Lord Shree Ugra Narasimha - 4:00 PM Ganga Bhagirathi Abhisheka - Kanakabhisheka - 7:30 PM Maha Naivedya - Maha Pooja - Darshana Seva - Samaradhana - 12:00 Midnight Rathri Pooja - Deeparadhana - Rathauthsava - Vishranthi Pooja - Rajath Ratha Uthsav - Nithyotsava with Darshana Seva - 5:30 AM Chandra Mandala Uthsava - Vasantha Pooja
25-Dec-2018Angaraka Sankashta Hara Chathurthi
27-Dec-2018Sri Vijayeendra Thirtha Swamiji's Punya Thithi5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Mahanaivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Rathaothsava - Nithyotsava - Bhandi Uthsava - Vasantha Pooja
31-Dec-201822nd Anniversary of Sahasra Kumbhabhisheka10:00 AM Moola Mantra Havana - 12:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - 5:00 PM Rathri Pooja - Pete Savari - Ratha Utsava - Nithyotsava - Bhandi Garudautsava - Vasantha Pooja - Samaradhana
01-Jan-2019Sarvaikadashi
05-Jan-2019Ellu Amavasya
06-Jan-2019Amavasya
12-Jan-2019Kiri Shashti10:30 AM Darshana Seva - 5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Samaradhana - 9:30 PM Rathri Pooja - Ratha Utsava - Nithya Utsava - Bandi Shesha Uthsava - Vasantha Pooja
14-Jan-2019Sri Sri Sudheendra Thirtha Swamiji's Punya TithiMakara Sankramana - 12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya - 6:00 PM Golden Palki Utsav - 8:00 PM Samaradhana
16-Jan-2019Dindi Utsav
17-Jan-2019Sarvaikadashi
21-Jan-2019Poornima
24-Jan-2019Sankashta Hara Chathurthi
30-Jan-2019Dindi Utsav
31-Jan-2019Sarvaikadashi
04-Feb-2019Amavasya
12-Feb-2019Ratha Sapthami6:00 AM Nadi Snana at Shambhavi River - Ratha Utsava - Nithyotsava - Vasantha Pooja - 10:00 AM Saanidhya Havana - 12:00 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - 6:00 PM Samaradhana - 8:00 PM Rathri Pooja - Ratha Uthsava - Nithyotsava - Bhandi Garuda Utsava - Vasantha Pooja
13-Feb-2019BheeshmashtamiKumbha Sankramana - 10:00 AM Gayathri Mantra Havana - 5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 8:30 PM Rathri Pooja - Ratha Utsava - Bandi Utsava - Vasantha Pooja
14-Feb-2019Madhva Navami5:00 PM Hagalotsava - 6:30 PM Maha Naivedya - Darshana Seva - Samaradhana - 8:30 PM Rathri Pooja - Ratha Utsava - Bhandi Hanuman Utsava - Vasantha Pooja
15-Feb-2019Dindi Utsav
16-Feb-2019Ekadashi
19-Feb-2019Poornima
22-Feb-2019Sankashta Hara Chathurthi
01-Mar-2019Dindi Utsav
02-Mar-2019Sarvaikadashi
06-Mar-2019Amavasya
14-Mar-2019Meena Sankramana
16-Mar-2019Dindi Utsav
17-Mar-2019Sarvaikadashi
20-Mar-2019Kaama Dahana10:30 AM Darshana Seva - 12:00 PM Maha Naivedya - 6:00 PM Rathri Pooja - Golden Palki Utsava - Bhandi Utsava - Vasantha Pooja - 6:30 PM Samaradhana - 9:30 PM Kaama Dahana
21-Mar-2019Holi Poornima
24-Mar-2019Sankashta Hara Chathurthi
30-Mar-2019Dindi Utsav
31-Mar-2019Sarvaikadashi
01-Apr-2019Vaishnavanam Athiriktha Upavasa
05-Apr-2019Amavasya