menu close menu

Month: February 2019

Ratha Sapthami 12-02-2019

Nadi Snana at Shambhavi River – Ratha Utsava – Nithyotsava – Vasantha Pooja
Saanidhya Havana ,Maha Naivedya – Darshana Seva, Samaradhana
Rathri Pooja – Ratha Uthsava – Nithyotsava – Bhandi Garuda Utsava – Vasantha Pooja