menu close menu

Vedavyasa Jayanthi

10:30 AM Abhisheka Pooja –

12:00 PM Maha Naivedya –

6:00 PM Rathri Pooja – Nithyotsava – Garudotsava – Vasantha Pooja – Samaradhana –

8:00 PM – Darshana Seva