menu close menu

Sri Vijayeendra Thirtha Swamijis Punya Thithi 08-12-2017

 

5:00 pm Hagalothsava

6:30 pm Mahanaivedya , Darshana Seva, Samaradhana

9:30 pm Rathri Pooja, Rajathothsava,Nithyothsava, Bhandi Uthsava, Vasantha Pooja