menu close menu

Sri Srinivasa Kalyana

10:30 AM Darshana Seva –

12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya –

5:30 PM Srinivasa Kalyana at Vasantha Mantap –

6:47 PM Godhuli Muhurth –

9:30 PM Prasanna Pooja – Samaradhana