menu close menu

Prathishta Mahotsava

 

– 8:00 AM Najaru Kanike 

– 8:30 AM Maha Prarthana – Panchamrita and Shiyala Abhisheka to Lord Shree Ugra Narasimha

– 4:00 PM Ganga Bhagirathi Abhisheka – Kanakabhisheka

– 7:30 PM Maha Naivedya – Maha Pooja – Darshana Seva – Samaradhana

– 12:00 Midnight Rathri Pooja – Deeparadhana – Rathauthsava – Vishranthi Pooja – Rajath Ratha Uthsav – Nithyotsava with Darshana Seva

– 5:30 AM Chandra Mandala Uthsava – Vasantha Pooja