menu close menu

Bheeshmashtami 25-01-2018

10:00 am Gayathri Manthra Havana

5:00 pm Hagalothsava

6:30 pm Maha Naivedya, Darshana Seva, Samaradhana

8:30 pm Rathri Pooja, Rathothsava, Bandi Uthsava, Vasantha Pooja