menu close menu

21st Anniversary of Sahasra Kumbhabhisheka 12-12-2017

 

 

 

10:00 am Moolamanthrahavana

12:30 noon Mahanaivedya, Darshana Seva

5:00 pm Rathri Pooja, Pete Savari, Rathothsava, Nithyothsava, Bhandi garudothsava, Vasantha Pooja, Samaradhana